top of page

Livstilsforbedring

I dag mangler vi et godt tilbud til dem med overvektsproblemer. Er du for frisk vil ikke staten dekke forebyggende tiltak - det er først når du er "syk nok" at du får dekket helsehjelp, og du havner i en behandlingskø der du mer eller mindre er overlatt til deg selv mens du venter. Kanskje blir du bedt om å ta medisiner, som også har sine bivirkninger, og årsaken til problemene blir ikke tatt tak i. Man faller mellom flere stoler, og desverre opplever flere at de blir dårligere og sykere i påvente av hjelp. Noen har behov for mye hjelp, andre trenger bare litt veiledning på noen få områder. 

En sykepleier har grunnleggende kompetanse på livsstilsfaktorer, og helsefremmende arbeid. Kunnskap om det friske og det syke mennesket. Vi har ofte en koordinerende rolle i pasientarbeidet, og jobber på tvers av faggrupper. Dette gir deg en helhetlig omsorg, der alle sider ved deg er like viktige. 

Når du kommer til meg for hjelp med livsstilen, vil du ikke få en tradisjonell smørbrød-liste med ting du skal gjøre. Vi starter i en annen ende som gjør arbeidet litt enklere. Med fullt fokus på mestring, gjør vi endringer i et tilpasset tempo. Endringer tar tid, og i kritiske faser er det avgjørende å ha en støttespiller. 

Dette kan være noe for deg dersom

  • Du er en voksen mann eller kvinne, som vil forbedre din livsstil, og har variende grad av motivasjon og kunnskap 

  • Du har prøvd flere taktikker før, men havner stadig tilbake på startstreken

  • Du ønsker å leve et normalt liv, der den sunne livsstilen er tilpasset din hverdag

  • Du er ferdig med dietter, og ønsker å spise deg mett på vanlig, sunn mat.

  • Du ønsker å være i mer aktivitet, uten vanskelige øvelser

  • Du har et lengre tidsperspektiv

  •  ... og du er klar for å ta ett steg av gangen!

Har du medisinske utfordringer som følges opp av din fastlege, tilpasser vi selvfølgelig etter dette. 

zac-durant-_6HzPU9Hyfg-unsplash.jpg

Individuell oppfølging

  • Vi kartlegger din helsesituasjon og dine utfordringer, og finner dine behov og mål. Sammen lager vi en plan spesielt tilpasset deg.

  • Vi måler blodtrykk, vekt og kroppsmåling. 

bottom of page